Föreningsstämma och årsredovisning

Föreningsstämma och årsredovisning

Torsdagen den 17 juni 2021 klockan 19.00 kommer föreningsstämman för BRF Båtsman att hållas i Marabouparkens Bibliotek, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg.

Två stycken motioner har inkommit. Se handlingar i er postlåda.

Styrelsens årsredovisning för år 2020 kommer att föredras under stämman.