Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal

För år 2020 gäller nedanstående ekonomiska nyckeltal.

Årsavgift per m² bostadsrättsyta688 kr
Lån per m² bostadsrättsyta6 837
Elkostnad per m² bostadsrättsyta45
Värmekostnad per m² bostadsrättsyta49
Kapitalkostnad per m² bostadsrättsyta46