Mäklarinformation

 • Organisationsnummer: 769617-6044
 • Fastighetsbeteckning: Kattresan 1
 • Byggnadsår: 2010-2011
 • Byggnader: 2 st + 2 radhuslängor
 • Gatuadresser: Ture Sventons Gata 1,9
  och Annedalsvägen 32,34,36,38,40,42
 • Bostadsrättslägenheter: 50 st
 • Hyreslägenheter: 0 st
 • Hyreslokaler: 0 st
 • BOA: 4032
 • Garageplatser: 32 st, garagekön är f.n. ca 2 år.


Vattenmätning: Samtliga lägenheter har individuell mätning av varm- och kallvatten . Kostnaden debiteras medlemmen en gång per kvartal. Avläsning av mätarna sker den 25/2, 25/5, 25/8 samt den 25/11. Debitering av förbrukat vatten sker automatiskt av SBC. Både säljare och köpare får rätt debitering av SBC. Meddela inflyttningstid till styrelsen och SBC så det blir rätt dag för bytet.